Heb je klachten, opmerkingen of suggesties over de openbare ruimte?
Bijvoorbeeld: losliggende tegels, putten in het wegdek, defecte lichtmasten, omgewaaide bomen, problemen met de riolering, verbeteringen aan het groen, storten van zwerfafval, (geluids) overlast of illegale bouw-werken?
Kijk dan eerst op "meldpunten" of je daar je opmerking of klacht kwijt kunt.

Ben je van mening dat er door de ons voorgestelde meldpunten onvoldoende of niets gedaan wordt met jouw klacht. Dan vernemen wij dat via ons contact formulier of e-mail uiteraard graag van je.

Over de wijkraad...

De wijkraad wordt in principe gevormd door 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester).
Daarnaast zijn er meerdere leden. We willen de structuur erg vlak houden. Dat wil zeggen dat niemand het voor het zeggen heeft (tot op zekere hoogte). We vinden het belangrijk dat ieder lid van de wijkraad zo veel als mogelijk, zijn of haar bijdrage kan leveren, zonder zich benadeeld te voelen door andere meningen of standpunten.

De bestuursleden zijn:

  • Voorzitster: Wilma van Riel
  • Secretaris: Nathalie Gerritsen
  • Penningmeester: Rudy Boeykens

We hechten veel waarde aan jouw mening en suggesties.
We horen graag wat we goed doen, maar vooral ook wat beter kan. Ook horen we graag of je een steentje (groot of klein) bij kunt dragen aan één van de projectgroepen.

Contact
    * Gewenste invoer
 

 
 
 
 
     
 
     
Uw mening over wijkraad "Langs de linie" (optioneel)