Meldpunten

 

Raadpleeg eerst deze lijst
met meldpunten voor je
contact opneemt met
de wijkraad.

Suggesties of klachten openbare ruimte

Heb je klachten, opmerkingen of suggesties over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld losliggende tegels, putten in het wegdek, defecte lichtmasten, omgewaaide bomen, problemen met de riolering, verbeteringen aan het groen, storten van zwerfafval, (geluids)overlast of illegale bouwwerken? Neem dan contact op met het servicepunt!
E-mail: info@gemeentehulst.nl
Bel telnr.:14 0114 of ga langs het loket in de Gemeentewinkel.
Buiten kantooruren of spoed Tel. 0114-389289.

Openbare verlichting

Wanneer de openbare verlichting niet naar behoren functioneert, kan dit op twee manieren worden gemeld
via het bovengenoemde service meldpunt van de gemeente of de website www.ovstoringzeeland.nl

Buren problematiek

Heeft u problemen met de buren?
Neem dan contact op met
Buurtbemiddeling: Tel. 06-54311465
of e-mail buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl

Inzameling huisvuil / verlies container

Voor het melden van klachten over de inzameling van huisvuil of het verlies cq. beschadiging van een container kun je contact opnemen met de
Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) Tel. 0900-4433333.

Storingen nutsbedrijven

gas / water / elektra / cai
Voor het melden van storingen aan uw nutsvoorziening kunt u gratis bellen naar Enduris BV: Tel. 0800-9009.

Dierenleed

Voor vragen of meldingen over dieren (vermiste, gevonden, gewonde of dode dieren) kun je bellen met
De dierenbescherming: Tel. 0900-7673437.
Bij vermiste dieren:
Amivedi: Tel. 088-0064603 of e-mail: zv@amivedi.com